FORCA u projektu razvoja zadrugarstva

Požega, 6. decembar – Udruženje gradjana “Forca” krenulo je, uz podršku Američke ambasade u Beogradu, u realizaciju projekta “Razvoj poljoprivrednog zadrugarstva u Zapadnoj Srbiji”.

Namera im je na ovaj način doprinesu pripremi lokalne zajednice za programe podrške sektoru poljoprivrede. Veliki problem u Srbiji danas predstavlja usitnjenost parcela, pa se način za njegovo prevazilaženje vidi u udruživanju.

Izvesno je da će povezivanjem poljoprivredni proizvodjači omogućiti sebi bolju poziciju na tržištu i u plasmanu prozvoda, ali i prilikom konkurisanja kod donatora.

Miroslav Tamburić iz “Force”, najavljujući aktivnosti koje ovaj projekat podrazumeva u narednim mesecima, kaže za Požega radio da kao krajnji cilj vidi postizanje konkurentnosti na tržištu zadruga iz našeg kraja.