Projekat Tehničke škole u Požegi prošao na konkursu Ministarstva pravde

Požega, 12. jun – U narednih 20-ak dana trebalo bi da počnu radovi na dogradnji i rekonstrukciji objekta u staroj školskoj zgradi Tehničke škole. Deo sredstava za ovaj poduhvat obezbeđen je na konkursu Ministarstva pravde za oportunitet.

Od njih će požeška škola dobiti 4 miliona dinara, što je najveći iznos odvojen za prosvetu u Srbiji iz tog izvora. Uslovi konkursa predviđaju da sredstva budu utrošena do kraja novembra, tako da će se odmah startovati sa radovima, a u medjuvremenu će se tražiti dodatni donatori za celu investiciju, koja će koštati oko 15 miliona dinara.

Slavko Đokić, direktor Tehničke škole, kaže da će ovim zaokružiti priču koju su počeli sa formiranjem centra savremenih tehnologija i obezbediti učenicima što bolje uslove za rad.