Razvojno planiranje u reonima opštine Požega

Požega, 19. oktobar – U toku su radovi na više lokacija u Požegi u okviru projekta koji je pokrenulo udruženje gradjana Sretenje pod nazivom “Razvojno planiranje u reonima opštine Požega”. Tokom leta rekonstruisano je stepenište na Marjanovića brdu, a sada je očišćen i uredjen prostor na kome se nalazila divlja deponija u naselju Borjak.

Radovi se, po želji stanovnika tih naselja, izvode i u Radovini i na Savincu, kaže za Požega radio Zdenka Kovačević iz Sretenja.

U ovaj projekat su tokom 2017. godine uključena tri nova reona u Požegi – Lisište, Rasadnik i Vašarište. Oni su već izneli predloge šta je najneophodnije sanirati u njihovim naseljima, a radovi će biti izvođeni naredne godine.