Razvojno planiranje u reonima opštine Požega

Požega, 19. april – Već šest godina udruženje gradjana “Sretenje” pomaže stanovnicima pojedinih naselja u našoj opštini da prepoznaju potrebe svog kraja, formulišu ideje i naravno da ih realizuju… Krenuli su od seoskih mesnih zajednica, a od 2016. realizuje se projekat Razvojno planiranje u reonima opštine Požega.

Njime je obuhvaćeno 11 gradskih reona. Ustaljena praksa udruženja “Sretenje” je da se u toku jedne godine istovremeno u pojedinim naseljima izvode radovi, a u novim se donose planovi. Tako se u 2017. radilo na četiri lokacije, izvršena je popravka stepeništa na Marjanovica brdu, sanirana divlja deponija na Kotarskom grmu, izgradjena staza u Radovini, i nabavljena oprema za park na Savincu…

Zdenka Kovačević iz “Sretenja”, kaže za Požega radio, da su ove godine u planu radovi u nova tri naselja po željama samih stanovnika. To su Lisište, Vašarište i Rasadnik, dok se u posao izrade strateških planova uključuju naselja Treći reon, Zelena pijaca i Emilija Ostojić.

Za radove u svakom naselju iz “Olof Palme centra” iz Švedske, koji je podržao projekat “Sretenja”, odvaja se po 50 000 dinara, dok se ostatak potrebnih sredastava obezbedjuje iz lokalnog budžeta.