Saradnja gradova i opština u slivu Zapadne Morave

Požega, 7. novembar – U februaru ove godine potpisan je protokol o saradnji gradova i opština u slivu Zapadne Morave. Od tada su održana 4 sastanka na kojima je izneto dosta predloga zajedničkih aktivnosti.

Realizovan je i niz obuka kako za pojedince tako i za institucije u slivu Zapadne Morave koje se tiču smanjenja rizika od prirodnih katastrofa i procene štete nakon elementarnih nepogoda. Podrška je stigla od Republičkih institucija, Stalne konferencija gradova i opština i programa Ujedinjenih nacija.

U narednom periodu u planu je intenziviranje saradnje sa medjunarodnim organizacijama kako bi pristupili realizaciji značajnijih i finansijski zahtevnijih projekata u slivu Zapadne Morave. Prošlog meseca, u okviru obeležavanja medjunarodnog dana smanjenja rizika od prirodnih katartrofa, organizovana je zajednička akcija “100 kao 1” u kojoj su volonteri na 100 lokacija skupljali otpad u priobalju vodotokova.

Danas su se u Požegi ponovo sastali predstavnici ove asocijacije i najavili novu akciju. Zdravko Maksimović, sekretar tima koordinatora gradova i opština sliva Zapadne Morave, kaže da je potrebna zajednička akcija države, lokalnih samouprava i samih gradjana kako bi sačuvali naše reke i predupredili štete od poplava.