Чланци од Радио Пожега

Прехрамбена индустрија Будимка доо Пожега расписује конкурс за пријем административног радника у продаји.

Заинтересовани кандидати своје биографије могу предати лично на портирници фабрике или путем мејла на адресу HR@itn.rs.

За више информација позвати на број 031 / 811 591.

 

Изборник