ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА О ПРОЦЕДУРИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ МИНИСТАРСТВА ЗА БРИГУ О СЕЛУ ОД 24.06.2021. ГОДИНЕ

 

            Након што је Министарство за бригу о селу расписало  ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ , Општина Пожега је усвојила процедуру за подношење пријаве на Конкурс.

Подносиоци пријаве конкуришу заједно са јединицом локалне самоуправе, на чијој територији се налази сеоска кућа са окућницом, коју подносиоци пријаве предлажу приликом конкурисања. Јединица локалне самоуправе гарантује тачност података и испуњеност услова који се односе на сеоску кућу са окућницом.

Бесповратна средства су намењена за куповину сеоске куће са окућницом. Сеоска кућа са окућницом, за чију куповину подносиоци пријаве конкуришу, може да се налази на територији свих насељених места Републике Србије, изузев у градским и општинским седиштима и приградским насељима.

Бесповратна средства нису намењена за опремање сеоске куће и окућнице, порез на пренос апсолутних права приликом купопродаје сеоске куће са окућницом, порез на имовину, трошкове прикупљања документације за пријављивање на јавни конкурс, као и за грађевинске радове за адаптацију сеоске куће.

Подносиоци пријаве на јавни конкурс (у даљем тексту: подносиоци пријаве) су супружници/ванбрачни партнери, самохрани родитељ и млади пољопривредник/ца који испуњавају све обавезно прописане услове за учешће на јавном конкурсу као и један од (било који) алтернативно прописаних услова за учешће на јавном конкурсу. Подносиоци пријаве конкуришу заједно са јединицом локалне самоуправе, на чијој територији се налази сеоска кућа са окућницом, коју подносиоци пријаве предлажу приликом конкурисања. Јединица локалне самоуправе гарантује тачност података и испуњеност услова који се односе на сеоску кућу са окућницом.

Максимални износ бесповратних средстава предвиђен за куповину сеоске куће са окућницом износи 1.200.000,00 динара.

Укупна вредност сеоске куће са окућницом не може бити већа од 1.200.000,00 динара.

Рок за подношење пријаве тече од дана објављивања јавног конкурса до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 1. новембра 2021. године.

  Подносилац пријаве самостално проналази сеоску кућу са окућницом, која је на продају

  1. Након контактирања продавца, подносилац пријаве подноси општини Пожега (уколико се сеоска кућа налази на њеној територији) Захтев за oцену испуњености услова који се односе на сеоску кућу са окућницом, процену тржишне вредности исте непокретности и прикупљање документације ради конкурисања (на обрасцу који се може преузети на писарници Општинске управе). Уз попуњен образац Захтева подносилац предаје и потписану Изјаву о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања, у којој ће посебно навести да ли ће сам за потребе поступка прибавити све или одређене податке
  2. Одмах по предаји Захтева подносилац пријаве на мејл адресу strategija@pozega.org.rs доставља Општинској управи Пожега електронски попуњен Образац пријаве преузет са сајта Министарства www.mbs.gov.rs или сајта Општине Пожега www.pozega.org.rs
  3. Комисија Општине Пожега ће приликом теренске контроле спровести oцену испуњености услова који се односе на сеоску кућу са окућницом и извршити процену тржишне вредности изабране сеоске куће са окућницом, чија укупна вредност не може бити већа од 1.200.000,00 динара
  4. Теренској контроли Комисије присуствују подносилац пријаве и потенцијани продавац. Потенцијални продавац треба да се сагласи са процењеном тржишном вредности непокретности и то наведе у изјави која је саставни део обавезне документације прописане Јавним конкурсом коју шаље подносилац приликом конкурисања
  5. Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Пожега ће електронски допунити Образац пријаве (који је путем мејла доставио подносилац пријаве) и након потписивања Изјава које су саставни део Обрасца пријаве од стране председника општине и подносилаца пријаве исти са целокупном документацијом прибављеном по службеној дужности предати подносиоцу пријаве
  6. Подносилац пријаве попуњен Образац пријаве са целокупном документацијом шаље на адресу Министарства за бригу о селу на начин прописан Јавним конкурсом

 

Сва заинтересована лица,  детаљније информације могу добити на шалтерима Општинске управе Пожега или на телефон 3816 – 401.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ПОЖЕГА

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Fill out this field
Fill out this field
Молимо вас да унесете ваљану адресу е-поште.
You need to agree with the terms to proceed

Изборник