Јавни увид у нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације Пожеге

На основу члана 50 Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега оглашава

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОЖЕГЕ

Јавни увид у нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације Пожеге трајаће од 29. априла 2021.године до 29. маја 2021. године.

Непосредни увид у графичке прилоге нацрта Плана, може се обавити у холу испред просторија Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на другом спрату зграде ОУ Пожега, сваког радног дана од 0800 до 1400 сати. Непосредни увид у текстуални део нацрта Плана може се извршити у канцеларији број 45, на другом спрату зграде, сваког радног дана од 0800 до 1400 сати, где се могу добити и сва детаљнија обавештења у вези са овим документом.

Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе на нацрт Плана могу доставити  у писаном облику преко писарнице Општинске управе Пожега или путем мејла на адресу arhitekta.urbanizma@pozega.org.rs, закључно са даном завршетка јавног увида.

Јавна презентација нацрта Измена и допуна Плана генералне регулације Пожеге, одржаће се 19.05.2021. године у 1200 сати, у биоскопској сали Спортско културног центра Пожега, у складу са епидемиолошким условима.

Након завршетка јавног увида Комисија за планове СО Пожега ће 08.јуна 2021.године одржати јавну седницу у биоскопској сали Спортско културног центра Пожега са почетком у 1200 сати, на којој сва физичка и правна лица која су доставила у датом року своје примедбе на предметни нацрт плана, могу исте образложити пред комисијом, у складу са епидемиолошким условима.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Fill out this field
Fill out this field
Молимо вас да унесете ваљану адресу е-поште.
You need to agree with the terms to proceed

Изборник