Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације «Ромско насеље Лисиште» у Пожеги

На основу члана 50 Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20 и 52/21), Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега оглашава

ЈАВНИ   УВИД

У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “РОМСКО НАСЕЉЕ ЛИСИШТЕ“ У ПОЖЕГИ

 

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације «Ромско насеље Лисиште» у Пожеги трајаће од 12. јула 2021.године до 10. августа 2021. године.

Непосредни увид у графичке прилоге нацрта Плана, може се обавити у холу испред просторија Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на другом спрату зграде Општинске управе Пожега у току трајања јавног увида. Непосредни увид у текстуални део нацрта Плана може се извршити у канцеларији број 45, на другом спрату зграде, сваког радног дана од 0800 до 1400 сати, где се могу добити и сва детаљнија обавештења у вези са овим документом.

Јавни увид биће оглашен и на интернет страници Општине Пожега.

Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе на нацрт Плана могу доставити искључиво у писаном облику преко писарнице Општинске управе Пожега, закључно са даном завршетка јавног увида.

Јавна презентација нацрта Плана детаљне регулације «Ромско насеље Лисиште» у Пожеги, одржаће се у уторак, 27.07.2021. године у 1200 сати, у сали Скупштине Општине Пожега, у складу са епидемиолошким условима.

Након завршетка јавног увида Комисија за планове СО Пожега ће 17.августа 2021.године одржати јавну седницу у малој сали Општинске управе Пожега са почетком у 1200 сати, на којој сва физичка и правна лица која су доставила у датом року своје примедбе на предметни нацрт плана, могу исте образложити пред комисијом, у складу са епидемиолошким условима.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО,

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Fill out this field
Fill out this field
Молимо вас да унесете ваљану адресу е-поште.
You need to agree with the terms to proceed

Изборник