КОНКУРС ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА КРАВА У 2021. ГОДИНИ

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др.закон), члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“ бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), члана 55. Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, број 1/19), Одлуке о ребалансу буџета општине Пожега за 2021. годину („Службени лист општине Пожега“, број 9/21) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Пожега за 2021. годину („Службени лист општине Пожега“, број 12/21), Председник општине Пожега, дана 25.10.2021. године, расписује

КОНКУРС

ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА КРАВА У 2021. ГОДИНИ

Право на регрес остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

  • физичко лице – носилац регистрованог пољопривредног газдинства са пребивалиштем и узгојем грла на територији општине Пожега.

2)  да је у Регистру пољопривредних газдинстава уписано као носилац регистрованог пољопривредног газдинства које се налази у активном статусу са пребивалиштем и узгојем грла на територији општине Пожега;

3) да су грла за која се подноси захтев за регрес у власништву носиоца или члана пољопривредног газдинства;

4) да се захтев односи на прво осемењавање крава;

5) у току трајања конкурса регистровано пољопривредно газдинство поднесе само један захтев без обзира на број грла за која се захтев подноси;

6) по редоследу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање права на регрес у оквиру укупних средстава опредељених овим Конкурсом.

Образац захтева из става 2. овог члана може се добити  на писарници Општинске управе Пожега као и на званичној интернет страници општине Пожега  www.pozega.org.rs

Попуњен и потписан захтев из става 2. овог члана са прописаном документацијом подноси се на писарници Општинске управе Пожега, Трг Слободе бр. 9.

Захтев за остваривање права на регрес за вештачко осемењавање крава у 2021. години у складу са овим Конкурсом подноси се од 25. октобра 2021. године до утрошка средстава опредељених за ову намену Одлуком о ребалансу буџета општине Пожега за 2021. годину („Сл. лист општине Пожега“, бр. 9/2021), а најкасније до 10. децембра 2021. године.

Расположива средства буџета општине Пожега за ову меру планирана су у износу од 5.008.000,00 динара.

Висина регреса за вештачко осемењавање износи 2.000,00 динара по осемењеној крави.

Информације у вези расписаног Конкурса доступне су и у просторијама  Општинске управе Пожега –  Канцеларија бр. 39, сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова и на број телефона 031/3816-401, лок. 124.

       ОПШТИНА ПОЖЕГА

01 број 020-461/21 од 25.10.2021. године

     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ђорђе Никитовић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Fill out this field
Fill out this field
Молимо вас да унесете ваљану адресу е-поште.
You need to agree with the terms to proceed

Изборник