План детаљне регулације Eко насеља „Савремено село“

На основу члана 50 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања(«Сл.гл.РС» број 32/2019. год) и  Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл.гл.РС број 135/04 и 88/10 ) Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега оглашава:

ЈАВНИ УВИД У  НАЦРТ Плана детаљне регулације Eко насеља „Савремено село“ у КО Љутице, општина Пожега

 Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације Eко насеља „Савремено село“ у КО Љутице, општина Пожега трајаће од четвртка  30.05.2024 год. до понедељка 01.07.2024. године.

Непосредни увид у графичке прилоге документације припремљене за  јавни увид може се обавити у холу зграде СО Пожега – II спрат сваког радног дана од 10,00 до 15,00 часова. Непосредни увид у осталу документацију може се извршити у канцеларији 44 зграде СО Пожега сваког радног дана од 10,00 до 13,00 часова, где се могу добити и сва детаљнија обавештења.

Сва заинтересована правна и физичка лица, своје примедбе и сугестије у току трајања  јавног увида могу доставити у писаном облику преко писарнице Општинске управе Пожега, закључно са даном завршетка  јавног увида ( 01.07.2024. године ), са назнаком «примедба/сугестија са  јавног увида».

 Јавна презентација планског документа биће одржана у понедељак 10.06.2024. године са почетком у 12:00 часова у  Малој сали ОУ Пожега на првом спрату, Трг слободе број 9 Пожега.

Након завршетка  јавног увида, Комисија за планове СО Пожега ће у понедељак 15.07.2024. год. одржати јавну седницу са почетком од 12:00 часова у  Малој сали ОУ Пожега, на којој сва физичка и правна лица која су доставила своје примедбе на предметни нацрт плана , могу исте образложити пред Комисијом.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Fill out this field
Fill out this field
Молимо вас да унесете ваљану адресу е-поште.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up