РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „РОМСКО НАСЕЉЕ ЛИСИШТЕ“ У ПОЖЕГИ

На основу члана 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020) Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „РОМСКО НАСЕЉЕ ЛИСИШТЕ“ У ПОЖЕГИ

Рани јавни увид Плана детаљне регулације „Ромско насеље Лисиште“ у Пожеги, трајаће од понедељка 14.09.2020. до уторка 29.09.2020. године.

Непосредни увид у графичке прилоге документације припремљене за рани јавни увид може се обавити у холу зграде СО Пожега – II спрат сваког радног дана од 10,00 до 15,00 часова. Непосредни увид у осталу документацију може се извршити у канцеларији 45 зграде СО Пожега сваког радног дана од 10,00 до 13,00 часова, где се могу добити и сва детаљнија обавештења у вези поступка израде предметног плана, општих циљева и сврхе измене и допуне плана, могућих решења за развој просторне целине, као и ефеката планирања.

Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе и сугестије у току раног јавног увида могу доставити у писаном облику преко писарнице Општинске управе Пожега, закључно са даном завршетка раног јавног увида, са назнаком «примедба/сугестија са раног јавног увида».

Након завршетка раног јавног увида наставља се процедура измене и допуне предметног плана. Све евидентиране примедбе и сугестије након разматрања од стране комисије за планове биће достављене обрађивачу плана ради разматрања могућности уградње у план.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Fill out this field
Fill out this field
Молимо вас да унесете ваљану адресу е-поште.
You need to agree with the terms to proceed

Изборник